zkusebni-laboratordsad
 

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. počítá s postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelných odpadů.

Využitelné odpady, odpady vymezené v § 40 odst. 1 zákona o odpadech, jsou odpady, jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6.5 MJ/kg, odpady sparametrem biologické stability AT4 větším než 10 mg O2/g sušiny za 4 dny a odpady, které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně recyklovat.

Provozovatel skládky je povinen ověřovat splnění podmínek výhřevnosti a biologické stability.

Zkušební laboratoř ABITEC, s.r.o., akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, provádí test respirační aktivity AT4 podle normy ÖNORM S 2027-4 a zajišťuje stanovení výhřevnosti odpadu v sušině.

Provádíme i akreditovaný odběr vzorků.

Množství vzorku:

AT4: 0,5 kg

Výhřevnost: od 0,5 kg pro homogenní vzorky do 4,0 kg pro velmi heterogenní vzorky.

 

 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz