zkusebni-laboratordsad
 

Akreditovaná Zkušební laboratoř společnosti ABITEC, s.r.o.

je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018 pod číslem 1498.

Provádíme zkoušky ekotoxicity, rozbory půdy, vody a kalů. Zajišťujeme akreditované vzorkování. Nabízíme testy biologické odbouratelnosti. Pro více informací nás prosím kontaktujte na laborator@abitec.cz, nebo telefonicky (viz. kontakty).

Akreditovaná Zkušební laboratoř provádí ekotoxikologické, mikrobiologické a chemické zkoušky zejména pro oblasti:

  • ochrany životního prostředí
  • odpadového hospodářství
  • kontrola účinnosti hygienizace kalů a biologicky rozložitelných odpadů podle vyhlášky č. 273/2021 Sb.
  • vodního hospodářství
  • nakládání se stavebními výrobky
  • registrace chemických látek, včetně jejich nanoforem


Žížala - Eisenia fetida Bacillus Salát setý - Lactuca sativa Desmodesmus subspicatus Mikroskop Chvostoskok - Folsomia candida Respirační test AT4 Bakterie Salmonela - Salmonella Dafnie - Daphnia magna

 

Osvědčení o akreditaci s přílohou:   .pdf    

Protokol o předání vzorků do laboratoře .doc, .pdf
(průvodka vzorků)

Reklamační řád: .pdf

Dotazník spokojenosti zákazníka: .doc

 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz