sluzbydsad
 

Vzorkování a měření

Vzorkování podzemních vod

Zabýváme se vzorkováním podzemních vod včetně všech činností, které s tím souvisí (od vypracování plánu vzorkování po vlastní odběr vzorků, jeho transport, provedení potřebných zkoušek a vyhodnocení výsledků.

Vzorkování pevných materiálů, kalů, sedimentů, včetně odpadů

Zajistíme vzorkování komplexně (od vypracování programu zkoušení po realizaci odběru vzorků, zajištění provedení přepsaných zkoušek

 a vyhodnocení výsledků a cílů vzorkování), případně provedeme vlastní odběr vzorků určeným postupem. Máme potřebná zařízení pro odběr různých matric vzorků, zkušenosti se vzorkováním a potřebné vybavení.

Měření charakteristik vod

Máme potřebné vybavení a zavedené metody pro měření ve vodách (podzemní, povrchové i odpadní). K vybavení patří přenosná zařízení k měření teploty, pH, vodivosti, oxidačně redukčního potenciálu, koncentrace rozpuštěného kyslíku, výšky hladiny podzemní vody, mocnosti fáze apod.

Kvalifikace ke vzorkování

  • Odběr vzorků odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (VHO)
  • Manažer vzorkování podzemních vod (MV)
 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz