sluzbydsad
 
UFI kód je jedinečný pro každý výrobek klasifikovaný jako nebezpečná směs uváděný na trh.
Podle uživatelů se liší i datum povinnosti UFI kód generovat a uvádět na etiketě:
  • směsi pro spotřebitelské použití –  od 1.1.2020
  • směsi pro profesionální použití  - od 1.1.2021
  • směsi pro průmyslové použití  - od 1.1.2024
Tato povinnost vzniká na základě Nařízení EU 542/2017 – příloha VIII CLP.
 
Veškeré nezbytné informace o charakteru nebezpečné směsi, pro kterou se generuje UFI kód musí být vloženy do databáze CHLaP vedené Ministerstvem zdravotnictví ČR. Od okamžiku, kdy je UFI kód vygenerován by měl být co nejrychleji zaveden jako součást značení distrubuované směsi.
 
UFI kódy lze vytvořit i pro směsi, které nejsou klasifikované jako nebezpečné. Je třeba je však zavést také do registru CHLaP. Je to dobrovolné.
 
Nabízíme tyto služby:
  • vygenerování a potvrzení UFI kódu a jeho uložení (neukládá se automaticky)
  • vložení UFI kódu do databáze CHLaP
  • návrh etikety s UFI kódem
  • konzultační a poradenské služby
 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz