sluzbydsad
 

Pro výrobce a distributory chemických látek a směsí nabízíme:

  • zpracování a vytvoření bezpečnostních listů (BL) podle složení výrobků (směsí), klasifikace podle platné legislativy (nařízení ES č. 453/2010 – příloha II, nařízení ES č. 1907/2006 (REACH), zákon č. 350/2011 Sb., CLP )
  • revize a aktualizace BL podle požadavků platné legislativy
  • zpracování BL podle originálních BL v češtině, angličtině, němčině, polštině, slovenštině a ruštině  
  • překlady BL z angličtiny, němčiny, polštiny, slovenštiny a ruštiny a překlady do angličtiny a němčiny
  • revize BL, aktualizace klasifikace podle platné legislativy
  • sestavení štítků pro chemické směsi podle platné legislativy, 
  • sestavení a návrh etiket s obsahem legislativně závazných informací
  • poradenství při implementaci Nařízení CLP (Clasiffication, Labelling, Packeging) do praxe

 

Osvědčení o odborné způsobilosti najdete zde:

 

 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz