sluzbydsad
 
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY (CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI)
 
Vzhledem ke zvyšujícímu se množství legislativních povinností spojených s distribucí a výrobou chemických látek a směsí, nabízíme našim zákazníkům doplňkové služby, které jim ušetří čas a zbaví je starostí. Tyto služby poskytujeme průběžně po celý rok, takže jsme schopni zajistit splnění všech povinností zákazníka. Doplňkové služby zahrnují následující nabídku:
 
  • Vytvoření databáze zpracovaných BL pro zákazníka se všemi podklady pro jejich zpracování (povinnost doložit úřadům, na základě čeho byly bezpečnostní listy zpracovány)
  • Vytvoření databáze chemických látek obsažených v produktech distribuovaných zákazníkem (nezbytné pro sledování změn klasifikace chemických látek, které mohou vyvolat potřebu aktualizovat nebo překlasifikovat chemickou látku či směs a provést revizi bezpečnostního listu, změnu zápisu v databázi CHLaP, …….) a provedení revizí bezpečnostních listů plynoucích ze změn legislativy.
  • Zpracování Pravidel pro nakládání s nebezpečnou chemickou látkou
  • Zpracování datového listu 
  • Zpracování technického listu
  • Průběžné sledování změn v nařízeních REACH, CLP a chemickém zákoně a prováděcích předpisech a upozornění na nutnost provedení změn nezbytných pro naplnění nových povinností distributora a/nebo plnírny chemických látek a chemických směsí
  • Překlady z a do anglického jazyka, německého jazyka, slovenštiny a dalších jazyků
 
Rozsah a výběr jednotlivých doplňkových služeb je konzultován se zákazníkem a je optimalizován podle jeho konkrétních činností a rozsahu aktivit.
 
Máte-li dotaz, nebo zájem o některou z nabízených doplňkových služeb, napiště nám prosím na: info@abitec.cz.
 
 
 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz