sluzbydsad
 

Biofiltry

Projektujeme a realizujeme biofiltry pro eliminaci těkavých organických látek z odpadních vzdušin a ke snížení emisí pachových látek. Námi navržené biofiltry odstraňují například styren (průtok zařízením až 15 000 m3.h-1), letecký petrolej, aceton, BTEX, sirovodík, methylmerkaptan, dimethylsulfid  ( průtok zařízením až 13300 m3.h-1) a další organické látky. Biofiltry buď pracují s pevným ložem, nebo jako náplňové bioreaktory se zkrápěním (trickling filter). Biofiltry pracují kontinuálně a jejich provoz je stabilní. Výměna náplně je třeba za 3 až 6 let provozu. Do současnosti jsme navrhli 22 biofiltrů a to jak technologie ke snížení emisí pachových látek (odstranění zápachu), tak pro jiné organické látky. Řada našich návrhů byla realizována a jsou v provozu. Zajišťujeme i průběžnou technologickou kontrolu zařízení, případně další servis instalovaných zařízení. Pro monitoring využíváme vlastní laboratoř.
 
Oblasti využití našich biofiltrů:

  • laminovny(biofiltry slouží zejména pro eliminaci styrenu, acetonu a snížení zápachu VOC)
  • lakovny(biofiltry pro eliminaci těkavých organických látek z odpadních vzdušin)
  • čistírny odpadních vod(navrhujeme zejména biofiltry s pevným ložem pro snižování zápachu)
  • zpracování gumy (biofiltry souží především k eliminaci pachových látek, sirných sloučenin)
  • sanace ekologických zátěží (biofiltry využitelné pro eliminaci těkavých organických látek, jako například benzen, toluen, etylbenzen, xyleny)
  • zemědělská zařízení, odchovny dobytka (biofiltry ke snížení zápachu eliminující ze vzdušiny zejména amoniak a sirné sloučeniny)
  • potravinářský průmysl(biofiltry pro snižování pachových látek z odpadních vzdušin potravinářských provozů)
  • praní a úpravy vlny(biofiltry slouží zejména ke snižování zápachu eliminací amoniaku a redukovaných sirných sloučenin)
 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz