sluzbydsad
 
AKTUALIZACE BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ
 
Kdy mají být BL aktualizovány a revidovány? Je to častá otázka našich zákazníků. Odpověď je celkem snadná a jednoznačná.
 
Neustálé změny klasifikace a nebezpečnosti chemických látek na základě nejnovějších informací, průběžné změny legislativy a z toho plynoucích požadavků na zpracování bezpečnostních listů a etiket, změny složení směsí, nové toxikologické údaje o složkách směsí, ukončení registrace chemických látek a přidělení registračního čísla a další mohou vést k potřebě stávající bezpečnostní listy revidovat.
 
Aktualizaci a revizi bezpečnostního listu je tedy třeba provést vždy:
  • když jsou k dispozici nové informace, které mohou ovlivnit opatření k řízení rizik
  • když jsou dostupné nové informace o nebezpečnosti (např. změna klasifikace chemické látky a/nebo složek směsi)
  • když se změní složení směsi
  • když je zavedeno omezení 
 
Neexistuje žádný legislativně určený časový interval pro revize bezpečnostního listu.
 
Nejste si jisti? Obraťte se s aktualizací bezpečnostního listu na nás.
 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz