sluzbydsad
 

Nabízené služby

Vypracování technických návrhů a projektů

Nabízíme vypracování technických postupů či projektů pro různé průmyslové aplikace: eliminace škodlivin (zápašné látky, těkavé organické látky) ze vzduchu v průmyslu, předúprava odpadních vod, intenzifikace čištění odpadních vod či eliminace odpadů. Zabýváme se problematikou řízení a regulace inženýrských parametrů různých procesů (lihovarnictví, výroba bioplynu, kompostárny, čištění odpadních vzdušin, předúprava odpadních vod).

Zpracování odborných studií a posudků

Využíváme znalostí oboru bioinženýrství při vypracovávání odborných studií a posudků v oblasti využívání biologicky rozložitelných odpadů, výrobu tepla elektrické energie z obnovitelných zdrojů, využívání či eliminaci odpadů apod. Naše služby využily jak státní instituce, tak i soukromé společnosti v ČR, na Slovensku a v Indii.

Příprava projektů

Podílíme se na přípravě projektů zaměřených na optimalizaci čištění odpadních vod, eliminaci zápašných látek či monitoringu životního prostředí.

Zvyšování efektivity firemní ekologie

Prakticky každá firma může být šetrnější k životnímu prostředí i bez velkých investic. Pro naše zákazníky nacházíme řešení přinášející úspory. Většinu opatření proto není třeba dotovat. Vyplatí se je zavádět.  Nově nabízíme služby zaměřené na snižování negativních dopadů podnikání na životní prostředí. Zaměřujeme se na optimalizaci nakládání s odpady (využití místo likvidace), snižování spotřeby plastových obalů, úsporu energií, paliv atd. V návaznosti na provedená opatření je možné zákazníky připravit na certifikaci dle ISO 14001.

Poradenství

Pro naše zákazníky nacházíme účinná a ekonomicky příznivá řešení. Spolupráce je založená na důkladné analýze problému, definici cílů a dialogu při práci na projektu. Zabýváme se dílčími problémy či kompletními řešeními a vítáme i dlouhodobou spolupráci.

 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz