prodejdsad
 

ESO-SEPT

Sypký přípravek ESO-SEPT obsahuje bakterie rozkládající široké spektrum organických látek. Použití je snadné a bezpečné. Bakterie ztekutí obsah septiků a žump, sníží obtížný zápach, uvolní nánosy v trubních rozvodech, zabrání tvorbě úsad a selhávání systémů, zvýší účinnost čištění odpadních vod v malých či velkých čistírnách odpadních vod, nebo v aktivních septicích.

Funkce přípravku:

ESO-SEPT

  • Eliminace zápachu
  • Zkapalnění obsahu jímky či žumpy
  • Předčištění odpadní vody
  • Udržení průchodnosti systémů
  • Zabránění tvorby usazenin a nánosů
  • Zvýšení účinnosti čištění odpadní vody v ČOV

Využití:

Domácnosti, hotely, nemocnice, školy, tábořiště, potravinářský průmysl, čistírny odpadních vod, restaurace, chaty.  Velmi vhodný pro stabilizaci biologických procesů a potlačení zápachu v malých čistírnáchodpadních vod (do 250 EO).
 

Návod k použití:

Aktivace: Rozmíchejte přípravek v teplé vodě (30-40°C) v poměru cca 1:10 a nechte aktivovat po dobu přibližně 30 minut. Takto připravená suspenze se promíchá a nalije a nadávkuje (trubní rozvod, výlevka, jímka, WC, nátok ČOV apod.).
 
Při používání bioenzymatických prostředků se nedoporučuje současně používat pro stejný systém koncentrované kyseliny, louhy, desinfekční a bělící prostředky.

Dávkování:

Doporučená úvodní dávka je 250 g přípravku na cca 2000 l tuhých úsad, další dva týdny po cca 100 g/týden. Zvýšení účinnosti přípravku se dosáhne mícháním ošetřovaného objemu.  Balení 1000 g obvykle vystačí na ztekucení až 4 m3 tuhých úsad do tří týdnů. 

Pro podporu funkce malých čistíren odpadních vod (ČOV) je doporučená dávka přípravku ESO-SEPT 250 g na 2 m3 objemu aktivační nádrže.

Cena: 314 Kč/kg + DPH

 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz