uvoddsad
 

Úvod

Aktivity společnosti ABITEC se zaměřují na oblast aplikovaných biotechnologií a kombinovaných technologií pro ochranu životního prostředí. Pro naše zákazníky hledáme efektivní řešení při eliminaci škodlivých látek z půdy, vody či vzduchu. Spolupracujeme na projektech získávání energie z biologicky rozložitelných odpadů. Našimi zákazníky jsou především průmyslové podniky, společnosti nakládající s odpady, státní instituce, provozovatelé čistíren odpadních vod, producenti energie, výrobci biopaliv. Nabízíme služby zaměřené na snižování negativních dopadů podnikání na životní prostředí.

Systém managementu kvality pro procesy biologické a kombinované dekontaminace zemin, vod a vzdušin; výroby a dodávání bakteriálních kultur pro dekontaminaci společnosti ABITEC, s.r.o. je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2016. Certifikáty k nahlédnutí ve formátu pdf najdete zde:

 
 

ABITEC, s.r.o., V háji 1183/22, 17000 Praha 7, IČO: 28430671

www: www.abitec.cz, e-mail: info@abitec.cz, laborator@abitec.cz